خرید وی اس تی

فرایند آواز خانی
نفس گیری

جهت این که بتوانید به کارکرد ریه های پی ببرید جلوی آئینه ایستاده پاها را به اندازه عرض شانه باز نمایید دقت بکنید که سر شما بطور مستقیم قرار داشته یاشد
از راه بینی نفس بکشید تا جای ممکن ششهای های خود را از هوا پر بکنید پس به آرامی از راه دهان نفس را بیرون دهید
این مورد که بعضی فکر میکنند که برای قدرت صدا بایستی با فشار بازدم نمود غلط است نمی بایست مانند شلیک گلوله کلمات را با فشار به بیرون ریخت
به هیچ عنوان سعی در بالا دادن شانه جهت ایجاد اندازه بیشتر نکنید
تنفس شما می بایست بوسیله دیافراگم انجام شود (محفظه با لای شکم)
(همه این نکات روی میزا ن صوت خروجی اثر مستقیم دارد میتوانید تست بکنید )
دست خود را روی شکم بگزارید بطوری که 2 انگشت اشاره روی ناف قرار گیرد
نفس عمیق بکشید

حال بر روی بخش هایی که در زمان دم بازدم درگیر بوده اند تمرکز بکنید تا بتوانیداشراف کامل بر روی آنها داشته باشید
پس دندانهای را بسته و زبانتان را پشت دندانهای پایین بفشارید سعی بکنید کمترین میزان هوا را از بین دندانها بیرون دهید ضمن این کار صوت تس از درآورید (ts)
این آزمایش را تا زمانی که خروجی هوای شما به 30 ثانیه برسد ادامه دهید
این آزمایش جهت تقویت دیافراگم و عضلات ریوی است مناسب جهت رسیدن به میزان نصاب هـر روز 40 دقیقه است

نکاتی کوچک از استادی بزرگ

(استاد میرهادیان -میخواهم زیبا آواز بخانم )

قدرت اندیشه : تمام فرایند آواز خانی به مغز فرمان او به سیـستم عصبی باز میگردد.

در آن میزان چنانچه خواننده به حقیقت این مورد پی ببرد از آزمایش ها ی کاسته و بیشتر اندیشه می نماید

بطوری که تست حنجره در اهمیت دوم قرار میگیرد

(این اندیشه برای پس یاد گیری اصول است)

زمزمه خط صوتی: بعد از آنکه به ادای کلام ترانه اهتمام ورزیدید خط صوتی و ملودی آن را با خود زمزمه بکنید به گونه ای که موزیک ریتم و حالت آن معین باشد ولی کلام متن شعربا صدایی زمزمه وار غیر واضح باشد

قرار گیری فک: چنانچه با نوع آواز خاندن خود مساله دارید و در آن کمبود حس می بکنید سعی نمایید با دهانی بازتر یا بسته تر از میزان طبیعی آواز بخانید ببینید چه نتیجه ای می گیرید نصبت به هر کدام که احساس بهتری داشتید بر روی آن تمر کز کرده تست را ادامه دهید. چنانچه فرق ی احساس نشد دلیل بر درستی غریزی فواصل فک شماست و مساله با آزمایش ات دیگر حل خواهد شد

ترشحات داخلی و عوامل محیطی:

تاثیرات ترشحات داخلی را بر روی صدا میتوان در ولوم شخصی که بعد از گریستن شروع به آواز خاندن می نماید مثال زد .

عواملی مانند: خواب.اضطراب .گریه. استشمام بوی بد یا شدید یا حتی بوی خش وهمچنین شدت نور محیط تاثیر مستقیم بر روی صدا دارند